Colaboración

Colaborador para telecomunicación

Fabricante y colaborador de teléfono, auriculares, sistema de comunicación, SmartHome.

Fabricante y colaborador para Sistemas de alimentación ininterrumpidas (SAI).

Colaborador para DSL y SIP

Colaborador para DSL y SIP.

Fabricante y colaborador para software de protección.

Colaborador para VoIP y Cloud

Colaborador para VoIP y Cloud.

Fabricante y colaborador para mini-PCs

Fabricante y colaborador para mini-PCs.